Dokumentation

En viktig leverabel i många uppdrag är dokumentation av resultaten från aktiviteterna.
Behovet varierar men vanliga anledningar är:

 • Härbärgera kunskaper och erfarenheter
 • Hjälpmedel för lärande
  • För dem som deltagit i aktiviteterna
  • För kollegor som involveras i ett senare skede
 • Stöd i vardagsarbetet
 • Underlätta uppstart/hantering/återgång
  • Avbrottshantering
  • Krisledning
 • Dokumentation för externa parter
  • Kunder
  • Samarbetspartners
  • Revisorer och auditteam

 

Vi har lång erfarenhet av att assistera våra kunder med att hitta en relevant nivå för att dokumentationen skall vara användbar i sitt sammanhang. Detta gäller både för den dokumentation kundorganisationen producerar själv och den vi efterlämnar i våra uppdrag.
Vi välkomnar en tidig diskussion kring eventuella behov för att kunna ge råd om hur effekten uppnås på enklast möjliga vis.