Om företaget

SR2 Management AB är ett konsultföretag med verksamhetskontinuitet som huvudområde

Verksamhetskontinuitet handlar i grund och botten om prioriterad verksamhet och vad som behöver finnas på plats för att denna skall fungera, verktygen inom området kan även användas för effektivisering och god ekonomi inom både kritisk som stödjande verksamhet.

Genom åren har vi återkommande sett att kompetens- respektive IT-beroendet ökar i alla verksamheter och har därför valt att skapa egna specialistområden för IT-kontinuitet och Competence Management.

Vår uppgift är att förenkla, underlätta och lära ut hur man utvecklar sitt arbete inom området så att insatserna ger de resultat man är ute efter. Enkelhet kopplat med verksamhetsmål gör hela skillnaden.
Vi visar också vilket arbete som hör hemma på respektive nivå och coachar både grupper och individer på hela skalan av organisationsschemat.

Verksamhetskontinuitet är ett resultat av samverkande områden och nedan finns vanliga ingångar som tillsammans ingår i denna helhet:

 • Vardagseffektivitet med balans i vald robusthet
 • Avbrottshantering
 • Krisledning
 • IT-kontinuitet inklusive recovery planering
 • Servicekontinuitetsplanering
 • Verksamhetsnyttig informationssäkerhet
 • Competence Management
  • Leda kompetensflöden i egen organisation
  • Praktiska arbetssätt för kompetens- och erfarenhetsöverföring