Avbrottshantering och reservrutiner

Avbrottshantering är ett underskattat område med en mycket stor ekonomisk potential. Dels kan enkla reservrutiner möjliggöra fortsatt verksamhetsleverans/-produktion vid tillfällen då viktiga resurser inte finns tillgängliga. Dessutom kan en klok reservrutin ersätta dyr redundans och på detta sätt sänka kostnaderna för verksamheten.

En analys kopplad till prioriterad verksamhet visar också var brytpunkten går för ett beroende av olika resurser och ger ett beslutsunderlag avseende vilken risk man är beredd att ta kontra investeringar som är lönsamma utifrån detta perspektiv.

Det enkla exemplet är IT-beroende. Vi ser regelbundet sammanhang där en verksamhet med enkel hjälp i form av workshopdiskussioner hittar billiga reservrutiner för att kunna fortsätta prioriterad verksamhet utan det IT-system man trodde var oumbärligt. Den efterfrågade , och dyra, investeringen i dubblerade system kan därmed strykas. Alternativt kan befintliga IT-lösningar skruvas ned i närtid (intern IT) eller vid nästa omförhandling (outsourcad IT).

I vissa fall kan man konstatera att den prioriterade verksamheten verkligen avstannar utan den aktuella IT-resursen, vilket då har identifierat ett verkligt beroende som nu är enklare att ta ställning till.

Fler exempel på kritiska resurser är personal (volym respektive nyckelpersonsberoende), externa leverantörer, transport och logistikflöden, byggnader och för ändamålet anpassade lokaler, el, telekommunikation och information.