Competence Management

Att leda kompetensflöden i egen organisation

Behovsbilden är tydlig: det finns en stor nytta med att kunna tillvarata kompetens i den egna organisationen och sprida till fler. Om man som verksamhetschef får moment i kompetensflödet och samtidigt har en tydlig tanke med vilka kompetenser som är mest värdefulla nu och på sikt så är uppsidan tydlig. Oavsett om man har nytta av att fler kan det som bara få kan idag, att goda arbetssätt sprids till fler delar av organisationen eller om ni behöver klara samma arbete med färre personer så ger insatserna en effektökning i vardagen som kan tas tillvara på olika sätt. Är ni ett företag kan ni få en ökad produktivitet och lönsamhet, är ni en kommunal verksamhet så kan ni få mer gjort per skattekrona. Ert nuläge och behov kombinerat med vår erfarenhet om vad som kan uppnås sätter målen för aktiviteterna.

Värt att notera är att vår leverans riktar sig till två primära målgrupper: dels de medarbetare som involveras i aktiviteterna men också deras verksamhetschefer. Aktiviteterna hjälper de aktuella cheferna att utveckla den delen av ledarskapet som handlar om kompetens och att leda kompetensflöden – en värdefull del av er ledarskapsutveckling.

För att lyckas inom området krävs lite mer eftertänksamhet än vad som normalt sett förekommer idag. Det är enkelt att komma igång med kompetensflöden, men det måste vara enkelt på rätt sätt.

De vanligaste behovsbilderna vi stöter på inom Competence Management är:

  • Nyckelpersonsberoenden, behöver sprida kompetens till fler
  • Generationsväxling, medarbetare skall sluta och behöver därför lära upp andra
  • Specialistsilos, behov av att få kompetensspridning och samarbete utanför befintliga stuprör
  • Samarbete mellan avdelningar, förstå varandra för ett annat arbetsflöde i vardagen
  • Konsultberoenden, man behöver kompetensöverföra till egen personal
  • Organisationsförändringar, ställer krav på att kompetensen skall finnas på annat sätt framöver

 

Vad är man då ute efter? Vanligtvis är det en Förmåga kopplat till uppgift eller situation som är den önskade effekten. Att komma förbi den enbart teoretiska kunskapen och uppnå en praktisk förmåga att utföra ett arbete.

Vad behövs för att uppnå detta? En struktur för kompetensflöden kombinerat med praktiska verktyg och moment i vardagen. Ni lär er hur man gör.