GDPR och NIS

GDPR
Dataskyddsförordningen innehåller en lång rad regler och krav för hur personuppgifter får hanteras i en organisation. Vi har god erfarenhet av att reda ut begreppen och strukturera upp arbetet kring hur hanteringen av personuppgifter sköts på ett verksamhetsnyttigt och effektivt sätt samtidigt som ni uppfyller alla krav i GDPR-direktivet.

NIS
Leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster behöver sedan 2018 uppfylla särskilda krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Vi har lång erfarenhet av att ge råd och stöd till organisationer för att bedriva det effektiva och verksamhetsnyttiga informationssäkerhetsarbete som behövs för att uppfylla kraven i NIS-direktivet. Om ni är i början av denna arbetsprocess får ni även stöd med analys av vilka NIS-områden som är relevanta för er verksamhet.