IT-kontinuitet inkl recovery planering

Området IT-kontinuitet innehåller ett antal delområden som ser lite olika ut för respektive sammanhang men som delar samma grundkomponenter avseende metodik. Det gör kontinuitetsarbetet repeterbart när era medarbetare lärt sig metodiken och sedan applicerar samma frågeställningar i nästa sammanhang/nivå.

Ett sätt att se på de olika nivåerna är:

 • Verksamhetens/kundens prioriterade leveransområden
 • Deras egen kontinuitetsplanering inklusive relevanta reservrutiner
 • Dialog och överenskommelse mellan verksamhet och IT, exempelvis
  • Rätt balans av robusthet och kostnad
  • Gemensamt agerande vid avbrott av olika slag
 • IT-enhetens egen analys avseende sina prioriterade leveranser och de resurser som måste finnas på plats för att dessa skall fungera, exempelvis
  • Andra IT-system eller plattformar
  • Datahallar
  • Bemannade funktioner inom verksamheten
  • Nyckelpersoner
  • Leverantörer
 • Tydliggörande, samt avtal, avseende kravbild för de underliggande resurserna
  • Exempelvis intern IT-verksamhet eller leverantörer
  • Oftast kring tillgänglighet och acceptabla återställningstider men även riktighets- och sekretesskrav
 • Egen disaster recovery planering
  • Hur man skall agera vid allvarliga IT-avbrott och kris inklusive dialog och beslutsfattande tillsammans med verksamhet/kund, egen IT-organisation och leverantörer
  • Analys och framtagande av den information/dokumentation som behöver finnas tillgänglig för att hantera IT-avbrott av olika slag
 • Arbeta med kompetensflöden för både effektiv vardag samt adressera eventuella nyckelpersonsberoenden

 

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa IT-enheter av olika storlek att utveckla sitt arbete inom området. Arbetet baseras på våra fundament såsom lärande, enkelhet, måluppfyllnad och ekonomi. Vårt oberoende innebär att ni får helt anpassad hjälp utan särintressen som implementation av nya ramverk eller försäljning av drifts- eller tekniklösningar.

Ett urval av genomförda uppdrag:

 • Analys av nuläge och kontinuitetsbehov utifrån affärs- och verksamhetsmål
 • Val av struktur inklusive för kunden lämpliga förenklingar och avgränsningar i scope
 • Delaktighet i upplägg och genomförande avseende verksamhets-/kunddialog
 • Utbildning av IT-team på olika nivåer, från kundansvariga till datahallsgolv
 • Löpande coachning av continuity/recovery ansvariga
 • Stöd till verksamhetschef
 • Workshops och övningar för
  • Hela eller delar av en IT-organisation
  • Gemensamt arbete tillsammans med verksamhet/kund för utbildning och val av prioriterade aktiviteter inom området
 • Kompetensöverföringsaktiviteter inom IT-enheten
 • Utveckling av ny struktur och mallar för IT-continuity, service continuity samt disaster recovery planning
 • Faciliterat stöd vid nydesign av
  • Management crisis and recovery team
  • Service recovery team
  • Technical recovery team
  • Emergency team datacenter
 • Service continuity and recovery planning för fabrikssystem

 

Kontakta oss gärna för en diskussion kring hur vårt bidrag inom området kan se ut, mer konkreta exempel och referenser fås på begäraran.