Krisledning

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa både kommuner och företag med struktur, utbildning och övning inom krisledningsområdet.

Vårt bidrag anpassas utifrån ert nuläge och kan innehålla moment som analys, utvecklingsförslag, förenkling, workshop- och övningsaktiviteter. Resultatet är en höjd krisledningsförmåga genom relevant struktur, dokumentation och övad organisation.

Nedan finns exempel avseende uppdrag som vi genomfört inom krisledningsområdet som ger en bild av vanliga aktiviteter för olika nivåer inom en organisation.

Värt att notera är att uppdragen för offentlig verksamhet respektive privat näringsliv skiljer sig åt. I grunden beror detta på att offentlig verksamhet är styrd av lagar och regler medan näringslivet ägnar sig åt krisledningsträning eftersom man ser en ekonomisk vinst med det. SR2 Management har genomfört de beskrivna uppdragen inom både offentlig och privat verksamhet och har därför en god insikt om vad man vill uppnå med en krisledning inom respektive verksamhet.

 • Workshop Krisledningsgrupp – Start eller nystart
 • Analys krisledningssystemet
 • Strukturutveckling
 • Workshop och övning
  • Krisledningsgrupp
  • Växelfunktion/Upplysningscentral
  • Enhet/Förvaltning/Region/Område
  • IT-avdelning
  • Koncern/Nämndnivå
 • Teknikövning avseende hjälpmedel i krisledningsarbetet

 

Kontakta oss gärna för mer information och referenser.