Uttryck

Vi använder oss av svenska benämningar och uttryck så långt det är möjligt men det finns naturligtvis en uppsjö engelska ord och förkortningar inom området. Orden och förkortningarna används på många olika sätt och med olika betydelser beroende på avsändaren och dennes fackområde eller särintresse. Några vanligt förekommande förkortningar och uttryck är:

CM, Competence Management
BCM, Business Continuity Management
BCP, Business Continuity Planning (eller Plan)
SCP, Service Continuity Planning (eller Plan)
TCRP, Technical Continuity and Recovery Planning (eller Plan)
DRP, Disaster Recovery Planning (eller Plan)

Det finns i sammanhanget också flera olika ramverk som tar upp området utifrån sitt perspektiv, exempel på detta är ISO standarder för Kontinuitetshantering (ISO 22301), Informationssäkerhet (ISO 27000), Risk hantering (ISO 31000) samt IT-orienterade ramverk som ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Vi förordar enkelhet med tydlig koppling till verksamhet och affär. Det innebär mycket enkla steg och handgrepp för att få ut den effekt man vill åt. Och ni lär er de uttryck ni behöver känna till.